Ventilatieverslaggeving van ontwerp tot controle

Sinds 2016 bent u verplicht een erkende ventilatieverslaggever (of -coördinator) aan te stellen voor bouwprojecten voor wooneenheden (nieuwbouw of een energetisch ingrijpende renovatie), en dat voor elk type ventilatiesysteem (A, B, C of D).

Dimar, het studiebureau, verzorgt uw ventilatieverslaggeving te Heist-op-den-Berg van het ontwerp tot en met de uitvoering en de controle. De verslaggever is betrokken bij de keuze van het systeem en het bepalen van de debieten. Hij waakt over de toevoer, doorstroom en afvoer. En later wordt de ventilatie door Dimar opgemeten en gecontroleerd. Zo bent u zeker dat uw systeem voldoet aan de normen.

Een groot aanbod van diensten

Het takenpakket van de ventilatieverslaggever van Dimar is uitgebreid:

  • Coördinatie: De ventilatieverslaggever speelt een overkoepelende rol en beheert het ganse ventilatiedossier.  Hij vraagt na de werken de conformverklaring aan op basis van het ventilatieprestatieverslag.
  • (Voor)ontwerp en ontwerpspecificaties: de prestatiecriteria worden opgesteld vóór de EPB-startverklaring en worden weergegeven in een ontwerpverslag met een plan waarop aanduiding van de ventilatiecomponenten zijn aangebracht.
  • Toevoer-, doorvoer- en afvoeropeningen: De ventilatieverslaggever controleert op de werf of alle natuurlijke debieten effectief gehaald worden.
  • Mechanische ventilatie: de debieten die het ventilatiesysteem C of D behaalt, moeten gemeten en in een verslag opgenomen worden.

Belangrijk: een EPB-startverklaring

Er kan sinds 2016 geen EPB-startverklaring ingediend worden als het ventilatieontwerp (met prestatiecriteria en plan) ontbreekt. De EPB-startverklaring moet opgesteld worden vóór de aanvang van de werken. Er kan voor deze dossiers ook geen EPB-aangifte gebeuren als het ventilatieprestatieverslag ontbreekt. Het is dus belangrijk dat het prestatieverslag een conformiteitsverklaring heeft, net als bij de resultaten van de luchtdichtheidstest (blowerdoor).

Heeft u vragen

Voor al uw vragen en opmerkingen over ventilatieverslaggeving kunt u bij Dimar in Heist-op-den-Berg terecht. Wacht niet om deze experts te contacteren, u krijgt onmiddellijk een antwoord.