Veiligheidscoördinatie

DIMAR bvba - Wiekevorst - Veiligheidscoordinatie

Wij nemen veiligheidcoördinatie ernstig !  Anders dan wat dikwijls over de veiligheidscoördinator verteld wordt, komen wij wél met een regelmatige frequentie op de werven en zorgen voor een degelijk dossier.  Zowel de administratie vóóraf, tijdens, als na de werken verloopt vlot.

Indien u kiest voor Dimar, kiest u voor een correct dossier aan een meer dan correcte prijs !  "Waar voor uw geld ... ! "

 

Veiligheidscoordinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren of waar werken met een verhoogd risico uitgevoerd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² en bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Het (ver)bouwen van woningen en kleinere appartementsgebouwen valt onder die eerste categorie.

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de veiligheidscoordinator wordt aangesteld door de architect, echter meestal voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen.  In de praktijk is het echter dikwijls de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar z'n veiligheidscoördinator ...

De veiligheidscoordinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.

·       In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoordinator-ontwerp het V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) op. Hij maakt hierbij alle relevante informatie ivm veiligheid aan de verschillende partijen schriftelijk over.

·       Tijdens de uitvoeringsfase brengt de veiligheidscoördinator regelmatige bezoeken aan de werf en maakt hierbij eventuele opmerkingen en adviezen schriftelijk over dmv werfverslagen.

 ·         Bij het einde van de werken vult de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn. Hij draagt nadien de geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

 

Nuttige links voor verdere toelichting omtrent de regelgeving :

 

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787