Veiligheidscoördinatie

HEIST o/d berg

Studiebureau DIMAR realiseert veiligheidscoördinatie vanuit Wiekevorst van bouwprojecten en infrastructuuropdrachten. Reken op onze expertise zowel voor, tijdens en na de werkzaamheden.

Verplicht aanstellen van een veiligheidscoördinator

  • Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren of waar werken met een verhoogd risico uitgevoerd worden.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² en bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Het (ver)bouwen van woningen en kleinere appartementsgebouwen valt onder die eerste categorie.
  • Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect, echter meestal voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen. In de praktijk is het echter dikwijls de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar een veiligheidscoördinator.

Takenpakket

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.
In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator het V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) op. Hij maakt hierbij alle relevante informatie in verband met veiligheid aan de verschillende partijen schriftelijk over. Tijdens de uitvoeringsfase brengt de veiligheidscoördinator regelmatige bezoeken aan de werf en maakt hierbij eventuele opmerkingen en adviezen schriftelijk over door middel van werfverslagen. Bij het einde van de werken vult de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn. Hij draagt nadien de geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

Nuttige links voor verdere toelichting omtrent de regelgeving