Tips voor een lager E-peil

Hoe lager het E-peil, hoe energie-zuiniger de woning. Graag geven we hier een aantal belangrijke/eenvoudige tips mee om een lager E-peil (energiepeil) te bekomen.  De exacte daling van het E-peil is project-afhankelijk, de algemene principes zijn echter steeds dezelfde ...

 

 • Start vooreerst met een goed geïsoleerd gebouw.  Dit geeft een laag K-peil (isolatie-peil) en dat resulteert automatisch in een lager E-peil.  Elke verbetering waardoor het K-peil daalt, resulteert in een daling van het E-peil met ongeveer evenveel punten (omgekeerd is dit trouwens niet het geval, een E-peil daling geeft geen K-peil daling).   "OVER-ISOLEREN" bestaat niet !
 • Werk voor de verwarming met een lage-temperatuurs afgifte.  In radiatoren moet warmer water circuleren dan in vloerverwarming.  Hoe lager die temperatuur, hoe lager het E-peil ...
 • De verwarmingsketel heeft best een zo hoog mogelijk rendement (108% of 109% indien op gas, 104% of 105% indien op mazout).
 • Een warmtepomp scoort gevoelig beter dan een gas- of mazoutketel.  Uiteraard zijn er nog verschillen tussen lucht-lucht, lucht-water of een geothermische warmtepomp (met diepteboring of een horizontaal captatie-net). Opgelet echter; de aanwezigheid van een backup-heater (elektrisch weerstand), zowel voor verwarming als voor bereiding van warmwater, heeft dan weer nadelige gevolgen voor het E-peil !  Ook wanneer de warmtepomp de mogelijkheid heeft tot het koelen van de woning, heeft dit nadelige gevolgen (zelfs al heeft de installateur deze koel-functie uitgeschakeld).
 • Voor opwekking van sanitair warm water scoort een doorstromer beter dan een boiler (op CV).  Uiteraard is het comfort van die laatste groter (groter tapdebiet).
 • Beperk de leidinglengten van de warm-water-tappunten voor keuken, bad en douche.  Een lange(re) leiding heeft zeer nadelige gevolgen voor het E-peil en vooral de keuken weegt zwaar door.  Maak in geen geval gebruik van circulatieleidingen !
 • Photo-voltaïsche zonnepanelen op het dak van de woning (om zelf elektriciteit te maken) verlagen het E-peil aanzienlijk.  Gelukkig hoeven deze PV-panelen niet langer op het hoofdgebouw liggen (dus de PV-installatie mag ook op een bijgebouw geplaatst worden).
 • Een zonneboiler verlaagt eveneens het E-peil (echter geringer dan de PV-panelen).  De juiste locatie van deze panelen speelt evenmin een rol ...
 • Een ventilatiesysteem D scoort gemiddeld beter dan systeem C+.  Opgelet echter bij de keuze van het systeem D; wij adviseren enkel toestellen dewelke op de EPBD-databank opgenomen zijn.  De bedoelde lijst vindt u op de EPBD-databank terug.
 • Bepaalde ventilatiesystemen C+ kunnen echter uitgebreid worden zodat deze een vergelijkbaar E-peil kunnen bekomen (als systeem D) ...
 • Screens op de ramen verlagen het E-peil.  Indien deze bovendien geautomatiseerd zijn (met zonnesensor of afwezigheidssensor), neemt de positieve invloed op het E-peil toe ...
 • Het uitvoeren van een luchtdichtheidstest of blowerdoortest verlaagt het E-peil aanzienlijk.  Het is de goedkoopste manier om het E-peil te doen dalen.  Meer info op onze blowerdoor-pagina.

 

Uiteraard zijn er nog tal van andere invloedsfactoren dewelke een invloed hebben op het E-peil.  We lichten bovenstaande en anderen graag toe op onze info-avonden.

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787