Rioolkeuring

DIMAR bvba - Wiekevorst - Rioolkeuring Sinds geruime tijd is de keuring van de privé-riolering een verplichting. Deze keuring dient te gebeuren vóór aansluiting op de openbare riolering (bijv. in Pidpa- en AWW-gebied) ofwel na aansluiting (bijv. in Infrax-gebied). 

Tijdens de keuring wordt nagegaan of de riolering op privéterrein aan een aantal voorwaarden voldoet : 

    • Scheiding van het regenwater en het afvalwater (WC en vuilwater)
    • Afhandeling van het afvalwater (meestal WC en vuilwater apart, soms tesamen; soms septische put verplicht, soms verboden, …)
    • Nakijken van de volumes van de geplaatste putten
    • Controle op de recuperatie van regenwater en het aantal tappunten
    • Nakijken van bijkomende eisen gesteld in de bouwvergunning

Dimar kan deze keuring uitvoeren, we zijn Vlario-gecertificeerd !  Na een positieve keuring ontvangt u een conformiteitsattest dat aan de lokale rioolbeheerder dient overgemaakt te worden.

U kan er tevens voor kiezen om vóór aanvang van de bouwwerken een pré-built-advies te verkrijgen.  We nemen dan contact op met de lokale overheden en rioolbeheerder om u een duidelijk advies te verlenen inzake de aanleg en aansluiting van uw riolering.

Aarzelt u niet ons hierover te contacteren.  Wij staan graag tot uw dienst voor het verstrekken van bijkomende informatie of het opmaken van een offerte op maat.

Voorkom een afkeuring van uw rioleringsstelsel : kijk zeker even op onze pagina van veel gemaakte fouten ...

 

NIEUW voor bouwvergunningen 2014 (aangevraagd na 01/01/2014) : infiltratie van het overtollige regenwater is verplicht op eigen terrein !! Informeer je vooraf en vraag ons meer info.

 
Nuttige links over de rioolkeuring en regelgeving hierrond :

 

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787