Riolering, veel gemaakte fouten ...

Dikwijls stellen wij (tijdens een rioolkeuring) vast dat de basisprincipes van een privé-rioleringstelsel niet toegepast werden, jammer genoeg ...  Graag geven wij daarom de meest voorkomende fouten, waardoor een rioolkeuring niet tot een conform attest leidt.  Onderstaand overzicht geeft een kort (maar niet-volledig) overzicht :

 • Het werfadres werd niet gecontroleerd via het geoloket VMM, waardoor het rioleringstelsel verkeerd opgemaakt werd ... Opgelet echter, soms is de info op het geoloket niet voldoende actueel (in principe steeds af te toetsen bij de gemeente of lokale rioolbeheerder).
   1. Indien de werf gelegen is in het "centraal gebied" zijn de normale regels van toepassing.  Het al dan niet moeten plaatsen van een septische put (minstens 2000L), wordt bepaald door de gemeente of lokale rioolbeheerder.
   2. Indien de werf gelegen is in het "collectief te optimaliseren gebied", dient zowel het vuilwater (zeepwater) als fecaal water (WC) in de septische put terecht te komen.  De septische put dient in dat geval echter minstens 3000L te zijn.
 • Er is geen volledige scheiding van RWA (regenwaterafvoer) en DWA (droogweerafvoer).  In geen geval mag regenwater terecht komen bij het afvalwater. Tot aan de rooilijn moet RWA en DWA gescheiden blijven.
 • Het regenwater van daken moet naar de RWput, uitgezonderd bij groen dak.  In het laatste geval moet het afgevoerde water niet in de RWput verzameld worden en mag het op de overloop van de RWput aangesloten worden.
 • De afvoer van niet-overdekte (dak)terrassen of zwembaden (waar voornamelijk regenwater te verwachten is) verloopt via het regenwater (RWA), echter niet noodzakelijk via de RWput.
 • De afvoer van overdekte (dak)terrassen of zwembaden (waar (bijna) geen regenwater te verwachten is) dient op het vuil water (DWA) aangesloten te zijn.  De afvoer van het dak erboven (= de overdekking) blijft uiteraard op RWA (RWput) ...
 • De controleputjes (van RWA en DWA) nabij de rooilijn mogen nooit gekoppeld worden.  Indien in de straat een gemengd stelsel (dus geen gescheiden stelsel) aanwezig is, dient de koppeling te gebeuren voorbij de rooilijn en niet op privé-terrein.
 • De afvoer van de RWfilter (met daarin vervuiling vanuit de dakgoten) mag niet aangesloten worden op vuilwater (DWA), deze leiding dient aangesloten te worden op de overloop van de RWput.
 • Drainageleiding (afkomstig van tuin, rondom fundering, ...) dient aangesloten te worden op RWA, echter niet noodzakelijk via de RWput.
 • Recuperatie van regenwater is een verplichting.  Minstens 1 kraan of toestel dient op regenwater aangesloten te zijn.  In sommige gemeenten dienen dit minstens 2 kranen of toestellen te zijn (te controleren via de bouwverguning).

 

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787