Detecteer luchtlekken met de luchtdichtheidstest van Dimar

Dimar bvba - Wiekevorst - Verhuur/plaatsing werfkasten Wilt u weten of uw woning of gebouw luchtlekken heeft? Laat dan een luchtdichtheidstest in Heist-op-den-Berg doen door Dimar, het studiebureau.

Bij een luchtdichtheidstest, of een blowerdoortest, wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.

Tijdens de meting wordt het gebouw afwisselend in onderdruk en in overdruk gebracht. Op deze manier worden drukverschillen nagebootst, zoals wind dat ook doet. Dimar voert zelf de tests uit.

Luchtdichtheidstest voor een beter E-peil

Met een blowerdoortest kan Dimar de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van het gebouw controleren. Zo wordt de meetwaarde van de luchtdichtheid bepaald. Die meetwaarde kan gebruikt worden in de EPB-studie.

Bij het ontbreken ervan scoort de studie lager. Een blowerdoortest zorgt vaak voor een aanzienlijke verlaging van het E-peil (gemiddeld 6 tot 12 E-punten), met hogere premies en een vermindering op het kadastraal inkomen tot gevolg. 

Strenge regels

Dimar bvba - Wiekevorst - Verhuur/plaatsing werfkasten Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor het afleveren van de testverslagen. De kans bestaat dat tijdens de test een controle gebeurt door het VEA. Bovendien moet elk testverslag door het VEA conform verklaard worden. Hiervoor worden door het VEA conformverklaringskosten aangerekend (€ 40 voor een woning).

Bovendien moeten blowerdoortesters een bijkomende opleiding volgen en een examen afgeleggen. Bij Dimar zijn de nodige examens met succes afgelegd.

Laat van u horen

Voor meer informatie over een luchtdichtheidstest kan u contact opnemen met Dimar, het gespecialiseerde studiebureau in Heist-op-den-Berg.

Lees ook dit interessant artikel van Livios: "Blowerdoor goed voor je portemonnee"