Verlies minder warmte met lager K-peil

Het K-peil van een gebouw duidt aan hoeveel warmte er verloren gaat. Het houdt rekening met de isolatie van het gebouw en met de compactheid ervan. Hoe lager het K-peil, hoe kleiner de warmteverliezen.

Dimar, het studiebureau, helpt u om een lager K-peil in Heist-op-den-Berg te halen. Hier krijgt u enkele eenvoudige maar belangrijke tips.

Tips voor EPB-compactheid

De compactheid van een gebouw is de verhouding tussen de inhoud van het volume (m³) en de verliesoppervlakte (m²). De compactheid scoort beter als het volume omsloten wordt door een zo klein mogelijk verliesoppervlak. De compactheid is voor het EPB-verslag best zo hoog mogelijk.

Zo houdt u de woning compact:

 • Creër zo weinig mogelijk hoeken of aan- en uitbouwen. Dakkapellen, inhammen en patio's beïnvloeden de compactheid nadelig.
 • Een woning met volledige verdieping heeft een betere compactheid dan enkel een gelijkvloers. Als alleen bovenop een deel van het gelijkvloers een verdieping is gebouwd en het overige is een plat dak, dan kan dit nadelig zijn voor de compactheid.
 • Een geïsoleerde kelder onder de ganse woning is beter dan een gedeeltelijke kelder.
 • Volumes aangesloten tegen een groter hoofdvolume (bijvoorbeeld een aanpalende garage met plat dak) zijn ook nadelig voor de compactheid.
 • Een gesloten bebouwing scoort beter dan een identieke vrijstaande woning. Want de 2 scheidingsmuren worden niet als verliesoppervlakte gerekend.

Tips voor een betere isolatiegraad

De isolatiegraad van een gebouw, uitgedrukt in de gemiddelde U-waarde, wordt bepaald door de materialen die worden gebruikt. Hoe beter deze materialen isoleren, hoe beter de gemiddelde U-waarde.

Zo krijgt u een betere EPB-isolatiegraad:

 • Buitenschrijnwerk is een grote verliespost. Hoe groter de ramen, deuren en poorten in de ganse verliesoppervlakte, hoe groter de warmteverliezen. Een goed geïsoleerd(e) wand of dak, scoort makkelijk 4, 5 of 6 keer beter dan een goed isolerend raam. De isolerende waarde van buitenschrijnwerk wordt uitgedrukt in k- of Ug-waarde (voor glas) en Uf-waarde (voor de profielen).
 • Gebruik isolatiematerialen met een lage lambda-waarde (λ). Al lijken de verschillen heel gering (0,023 (PUR) versus 0,035  (minerale wol)), er is een zeer groot verschil in gemiddelde U-waarde voor het hele gebouw.
 • Dikke isolatiematerialen zijn beter dan dunne. Maar dat wist u waarschijnlijk al.
 • Vermijd een garagepoort in de gebouwschil (gevel, dak, vloer). Niet alleen scoren die niet goed voor de warmteverliezen, ook voor de luchtdichtheid zijn ze zeker niet goed. Probeer de garages buiten het beschermde volume te houden.
 • Heeft u geen kelder voorzien, bouw dan op volle grond en niet op een kruipruimte. De warmteverliezen via volle grond zijn kleiner.
 • Hellende daken zijn ideaal om veel isolatie aan te brengen, eventueel in meerdere lagen. Werk van binnen naar buiten van damp-dichte naar damp-open materialen en zorg aan de binnenzijde voor een goed dampscherm (goed voor de luchtdichtheid van het gebouw).
 • Gespoten PUR in de vloer heeft meestal een betere isolerende waarde dan harde isolatieplaten en uitvulschape (ondanks de betere λ-waarde van harde platen ...). Want bij gespoten PUR kan met een dikkere isolatielaag worden gewerkt.

Tips voor een betere bouwknopen

Slechte bouwknopen creëren koudebruggen, verbindingen in de gebouwschil met een groot warmteverlies omdat er geen of slechte isolatie is. Daarom is het belangrijk dat de architect de bouwknopen duidelijk definieert en ontwerpt. Die moeten goed uitgevoerd worden zodat er geen koudebrug wordt gevormd. In de EPB-berekening kunnen de voordelen van goede bouwknopen sterk doorwegen op het K-peil. Bespreek dit vooraf met uw architect en maak duidelijke afspraken in het kader van de EPB-berekening.

Elke daling met 1 punt in het K-peil zorgt voor een daling van 1 pun t in het E-peil. En hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Wilt u ook een lager K-peil

Er zijn nog vele andere factoren die een invloed hebben op het K-peil. Wacht niet om Dimar te contacteren als u ook een lager K-peil wil of schrijf u in op de info-avonden in Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg.