Bespaar energie met een lager E-peil

Hoe lager het E-peil te Heist-op-den-Berg, hoe energiezuiniger de woning. Dimar, het studiebureau, helpt u om een lager E-peil te halen. Hier krijgt u enkele eenvoudige maar belangrijke tips. Het E-peil verschilt voor elk project, maar de algemene principes zijn altijd dezelfde.

Zo zuinig mogelijk

Start met een goed geïsoleerd gebouw. Dan heeft u een laag K-peil voor isolatie. Dat geeft automatisch een lager E-peil. Elke verbetering waardoor het K-peil daalt, doet het E-peil dalen met ongeveer evenveel punten. Te veel isoleren kan niet.

Kies voor een verwarming die lage temperaturen afgeeft. In radiatoren moet warmer water circuleren dan in vloerverwarming. Hoe lager die temperatuur, hoe lager het E-peil.

De verwarmingsketel heeft best een zo hoog mogelijk rendement (108% of 109% voor gasketels, 104% of 105% voor mazoutketels).

Bespaar met slimmere verwarming

Een warmtepomp scoort gevoelig beter dan een gas- of mazoutketel. Maar een backup-heater (elektrische weerstand), zowel voor verwarming als voor warm water, heeft dan weer nadelige gevolgen voor het E-peil. Ook wanneer de warmtepomp de mogelijkheid heeft om de woning te koelen, heeft dat nadelige gevolgen (ook als de installateur deze koelfunctie uitschakelt).

Voor de opwekking van sanitair warm water scoort een doorstromer beter dan een boiler (op CV). Uiteraard is het comfort van die laatste groter omdat die een groter tapdebiet heeft.

Beperk de lengte van leidingen in de keuken en badkamer. Een langere leiding heeft zeer nadelige gevolgen voor het E-peil. Vooral in de keuken weegt dat zwaar door. Maak in geen geval gebruik van circulatieleidingen.

Geniet van de zon

Photo-voltaïsche zonnepanelen op het dak van de woning (om zelf elektriciteit te maken) verlagen het E-peil aanzienlijk. Gelukkig moeten deze PV-panelen niet langer op het hoofdgebouw liggen. De PV-installatie mag dus ook op een bijgebouw geplaatst worden.

Ook een zonneboiler verlaagt het E-peil (maar minder dan de PV-panelen). De juiste locatie van deze panelen speelt geen rol.

Kies voor de juiste ventilatiesystemen

  • Een ventilatiesysteem D scoort gemiddeld beter dan systeem C+. Maar als u voor het systeem D kiest, adviseert Dimar voor toestellen die in de EPBD-databank opgenomen zijn.
  • Bepaalde ventilatiesystemen C+ kunnen uitgebreid worden zodat deze een vergelijkbaar E-peil kunnen halen.
    Screens op de ramen verlagen het E-peil. Als deze ook nog eens geautomatiseerd zijn (met zonnesensor of afwezigheidssensor), daalt het E-peil nog meer.

Een luchtdichtheidstest of blowerdoortest verlaagt het E-peil aanzienlijk. Het is de goedkoopste manier om het E-peil te doen dalen. Meer info op onze blowerdoor-pagina.

Wilt u ook een lager E-peil

Er zijn nog vele andere factoren die een invloed hebben op het E-peil. Wacht niet om Dimar te contacteren als u ook een lager E-peil wil of schrijf u in op de info-avonden in Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg.