Uw woning verdient alleen de beste en helderste EPB-verslaggeving

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouw- en renovatieprojecten een aantal eisen op om de energieprestatie van de woning te verbeteren. Studiebureau Dimar is gespecialiseerd in betrouwbare EPB-verslaggeving in Heist-op-den-Berg en geeft adviezen die u helpen om betere energetische normen te bereiken.

Dimar organiseert info-avonden met een heldere uitleg over EPB-verslaggeving. Dan krijgt u tips voor een energiezuiniger bouwproject. Ontdek hier de data van de info-avonden.

Zuinige en gezonde woningen

Dimar hanteert de normen van de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB). Die bepaalt dat een nieuwbouw of verbouwing moet voldoen aan bepaalde eisen inzake isolatie, energieverbruik en binnenklimaat. Samen vormen deze eisen het E-peil, of de energetische kwaliteit van het gebouw.  De architect en de EPB-verslaggever van Dimar staan in voor de berekening van dit E-peil.

Voor nieuwbouw ligt de maximumgrens voor het E-peil nu op E50. De Vlaamse regering heeft beslist dat de eisen nog strenger worden: E40 in 2018, E35 in 2020 en E30 in 2021. Vanaf dan kunnen alleen nog bijna-energieneutrale woningen gebouwd worden.

Door de strenge normen van de Vlaamse overheid worden er alleen nog energiezuinige en gezonde woningengebouwd. Wie ze niet naleeft, riskeert boetes.

EPB-verslaggeving in de praktijk

De EPB-verslaggever van Dimar wordt aangesteld door de bouwheer (of architect) ruim vóór de start van de bouwwerken. In het verslag staat welke (isolatie-)materialen en technieken in het gebouw gebruikt moeten worden om aan de EPB-normen te voldoen. Er zijn verschillende energetische aspecten:

  • niveau van thermische isolatie (K- peil, U-, R- en lambda-waarden),
  • energieprestatie (E-peil, enkel voor nieuwbouw en de energetisch ingrijpende renovatie),
  • hernieuwbare energie (PV-panelen, zonneboiler, warmtepomp, ...) wanneer een E-peil verplicht is,
  • ventilatievoorwaarden (opgelet: de aanstelling van de ventilatieverslaggever is verplicht sinds 01/2016),
  • luchtdichtheid van het gebouw. 

Hoe gaat Dimar te werk

Voor Dimar houdt de EPB-studie rekening met de wensen van de opdrachtgever of de architect (plannen, lastenboek, meetstaat, …). Het studiebureau toets die af aan de EPB-norm. Dimar geeft adviezen of stelt aanpassingen voor als de norm niet wordt gehaald. De EPB-verslaggever van Dimar stelt een wettelijke startverklaring op, minstens 8 dagen vóór aanvang van de werken.

Na de bouwwerken stelt Dimar de EPB-aangifte op. Daarin staat het eindresultaat van de EPB-studie met de noodzakelijke informatie over het gebouw en de installaties. De aangifte vermeldt onder andere het behaalde K- en E-peil, en het kengetal. Voor nieuwbouw bevat het ook het EPC-attest (noodzakelijk bij verkoop of verhuur van het gebouw).

Vaak stelt Dimar voor om op het einde van de werken een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest te doen. Die kan de resultaten van het EPB-attest positief beïnvloeden.

Meer weten over EPB-verslaggeving

Lees zeker ook de "Tips voor een lager K-peil" en "Tips voor een lager E-peil" met adviezen voor zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Dimar, het studiebureau in Heist-op-den-Berg, geeft u graag meer informatie over EPB-verslaggeving. Aarzel dus niet Dimar te contacteren voor advies op een offerte op maat.

Nuttige links over de EPB-regelgeving:
Website :"EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers", door het VEA (Vlaams Energie Agentschap).
Website : "EPB voor nieuwbouw en renovatie", door de Vlaamse overheid.
Website : "Meer over EPB", door NAV (Vlaamse architectenorganisatie).
Publicatie : "Taken voor bouwheer, architect en EPB-verslaggever", door VEA.
Toelichting : "Bouwpartners - EPB verslaggever", volgens Livios.
Rekentool : "Bereken zelf het K- en E-peil van je woning", volgens Bouwenergie (opgelet, deze berekening is slechts een raming )