EPB-verslaggeving

Neem vooreerst  zeker een kijkje bij het overzicht van onze geplande EPB-informatie-avonden.  In "mensen-taal" lichten we toe waarmee u dient rekening te houden bij de verwezenlijking van uw bouwproject ...

 

De Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat wie een huis bouwt of grondig verbouwt, moet voldoen aan bepaalde eisen inzake isolatie, energieverbruik en binnenklimaat.  Samen vormen deze eisen een maat voor de energetische kwaliteit van het gebouw die uitgedrukt wordt met o.a. het E-peil.  Het zijn de architect en de EPB-verslaggever die instaan voor de berekening van dit E-peil.

Anno 2016 is de maximumgrens voor het E-peil E50 (voor nieuwbouw). De Vlaamse regering besliste dat de eisen nog strenger worden tijdens de volgende jaren : E40 in 2018, E35 in 2020 en E30 in 2021.  Vanaf dan kunnen enkel nog bijna-energieneutrale woningen gebouwd worden.

Door deze strenge normen wil de Vlaamse overheid enkel nog energiezuinige en gezonde woningen.  De normen zijn niet vrijblijvend; wie ze niet naleeft, heeft niet alleen een minder energiezuinig huis, maar riskeert ook boetes.

Praktisch:

De EPB-verslaggever wordt aangesteld door de bouwheer (of architect), bij voorkeur ruim vóór de start van de bouwwerken.

Vooraf wordt geadviseerd welke (isolatie)materialen en technieken in het gebouw dienen gebruikt te worden om aan de geldende EPB-normen te voldoen, waaronder (afhankelijk van het soort bouwproject) :

  • niveau van thermische isolatie (K- peil, U-, R- en lambda-waarden),
  • energieprestatie (E-peil, enkel voor nieuwbouw en de energetisch ingrijpende renovatie),
  • hernieuwbare enerige (PV-panelen, zonneboiler, warmtepomp, ...) wanneer een E-peil verplicht is,
  • luchtdichtheid van het gebouw. 

Uiteraard is het uitgangspunt van de EPB-studie, steeds dat wat de opdrachtgever of architect reeds in gedachten heeft (plannen, lastenboek, meetstaat, ...) en worden die principes afgetoetst aan de EPB-norm. De nodige adviezen worden gegeven of aanpassingen worden voorgesteld, indien zou blijken dat de norm niet zou gehaald worden. Een wettelijke startverklaring wordt bovendien opgesteld, minstens 8 dagen vóór aanvang van de werken.

Na de bouwwerken wordt de EPB-aangifte opgesteld, hetwelk het eindresultaat van de EPB-studie is.  Daartoe wordt via de bouwheer de noodzakelijke informatie verzameld over het gebouw en de installaties.   De aangifte vermeldt o.a. het behaalde K- en E-peil, en het kengetal en bevat voor nieuwbouw tevens het EPC-attest (noodzakelijk bij verkoop of verhuur van het gebouw).

Dikwijls wordt op het einde van de werken een luchtdichtheidsmeting of Blowerdoortest gedaan om de resultaten van het EPB-attest positief te beïnvloeden.

 

Lees zeker ook onze "Tips voor een lager K-peil" en "Tips voor een lager E-peil" met adviezen voor ontwerp- als uitvoeringsfase.

Sinds 01/01/2016 is ook de aanstelling van de "erkende ventilatie-verslaggever" een verplichting.  Lees er hier meer over !

 

Wij staan tot uw dienst voor het verstrekken van bijkomende informatie.  Aarzel dus niet ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen of een offerte op maat.

 

Nuttige links voor verdere toelichting over de EPB-regelgeving:

 

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787