Blowerdoortest

Door middel van een luchtdichtheidsmeting, dikwijls blowerdoortest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten. Tijdens de meting wordt het gebouw afwisselend in onderdruk en in overdruk gebracht.  Op deze manier worden drukverschillen nagebootst, die veroorzaakt worden door de natuurlijke windbelasting op het gebouw. De aanwezige luchtlekken in het gebouw (lees : energie-lekken) worden hierbij gemeten.

De blowerdoortest wordt uitgevoerd om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van het gebouw na te gaan en anderzijds om een meetwaarde van de luchtdichtheid te bepalen.  Die meetwaarde kan gebruikt worden in de EPB-studie. Bij het ontbreken ervan wordt in de studie gerekend met een negatieve standaardwaarde.

Dikwijls is het resultaat van de Blowerdoor-test een aanzienlijke verlaging van het E-peil (gemiddeld 6 tot 12 E-punten), waardoor hogere premies en vermindering op het kadastraal inkomen voor de bouwheer een gevolg kunnen zijn. 

Soms wordt het resultaat ook gebruikt om alsnog aan te tonen dat het gebouw wel aan de geldende E-peil eisen voldoet ... Stel dat tijdens de uitvoering van de bouwwerken door de bouwheer (on)bewust een keuze gemaakt werd, waardoor het E-peil plots steeg, is de Blowerdoor-test een heilzame manier om gevolgen te beperken of zelfs weg te werken.

Wij nemen deze taak zelf voor onze rekening en laten dit niet uitvoeren door derden.

 

Vanaf 01/2015 gelden nieuwe regels voor het afleveren van de Blowerdoor-testverslagen. Vanaf dan bestaat de kans dat tijdens de test een controle gebeurt door het VEA en bovendien zal elk testverslag door het VEA conform verklaard moeten worden. Hiervoor worden (door het VEA) conformverklaringskosten aangerekend (i.e. € 40,- voor een woning).

Bovendien moeten Blowerdoortesters een bijkomende opleiding gevolgd en een specifiek examen afgelegd hebben, om ook na 01/01/2015 nog Blowerdoor-testen te mogen uitvoeren.  Uiteraard zijn we blij en trots u te kunnen melden dat Dimar hiervoor succesvol slaagde ...

 

Wenst u meer informatie ? Voor bijkomende inlichtingen of een offerte kunt u steeds contact met ons opnemen.

 

Nuttige links :

 

Dimar bvba, Morkhovensweg 45 bus 4,2222 Wiekevorst, Ligging, tel.: 014 27 00 00 (24/24 bereikbaar!!!), Fax: 014 27 00 09, dimar@dimarbvba.be, BTW BE0866.899.787